Verdal kommune

Protokoll

Utvalg:

Verdal valgstyre

Møtested:

Rådmannens kontor, Verdal rådhus

Dato:

12.09.2005

Tid:

22:45

Slutt:

23.15

Til stede:

9 av 10 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

LEDER

AP/SP

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

Sverre Bugge Midthjell

Gerd Janne Kristoffersen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Valgstyrets sekretær

Svein-Arne Flyum

Valgmedarbeider

 

SAKLISTE

 

Saksnr

Innhold

PS 5/05

Godkjenning av valgstyreprotokoll

 

 

PS 5/05 Godkjenning av valgstyreprotokoll

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 12.09.2005

BEHANDLING:

Følgende stemmegivninger/sedler ble lagt fram til vurdering og behandling:

Forhåndsstemmegivning:

Forhåndsstemmer:

Valgting:

Fra særskilt omslag:

 

Ved votering ble framlagte ”lagt til side” forkastet etter ovenstående og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2005.