MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 30.05.02

 

Fraværende :  Arne Holan, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Jan Selvig
Til stede :
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand, Petter Bjartnes (delvis)

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:  
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0049/02 TEK REGNSKAPSSITUASJONEN VED UTGANGEN AV MAI 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0050/02 LAN SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV "ØVRE" GNR. 244 BNR. 2,6,9 BJØRNAR AKSNES 244/2
Klikk her for å se saksframlegget
0051/02 LAN SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM
Klikk her for å se saksframlegget
0052/02 TEK EINAR MAGNUS NESSEMO. FRADELING AV AREAL PÅ EIENDOMMEN 183/9.
Klikk her for å se saksframlegget
0053/02 TEK FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG - REFERAT FRA BEFARING SKJØRDALEN AVFALLLSANLEGG
Klikk her for å se saksframlegget
0055/02 TEK REGULERINGSPLAN SAGSTUA
Klikk her for å se saksframlegget
0054/02 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0049/02

REGNSKAPSSITUASJONEN VED UTGANGEN AV MAI 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0050/02

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV "ØVRE" GNR. 244 BNR. 2,6,9 BJØRNAR AKSNES 244/2

Behandling:

Jan Selvigs kone satte spørsmål om han evt. var inhabil i denne saken, da hans kone er søskenbarn med selger.

Utvalget vedtok at han var habil.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Kari Bugten og Bjørnar Aksnes får konsesjon på erverv av eiendommen Øvre, gnr. 244 bnr. 2, 6 og 9 i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen på kr. 690.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at konsesjonssøkerne innen ett år bosetter seg på og driver eiendommen landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

 

Sak nr.: 0051/02

SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Toril og Jann Røsseng får konsesjon på erverv av eiendommen Buås, gnr. 75 bnr. 6 i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen på kr. 370.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at konsesjonssøkerne innen ett år bosetter seg på Buås og driver landbrukseiendommen i fem år.

 

 

 

Sak nr.: 0052/02

EINAR MAGNUS NESSEMO. FRADELING AV AREAL PÅ EIENDOMMEN 183/9.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering og fradeling av landbruksareal på eiendommen Grindstad 183/9.

 

 

Sak nr.: 0053/02

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG - REFERAT FRA BEFARING SKJØRDALEN AVFALLLSANLEGG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0055/02

REGULERINGSPLAN SAGSTUA

Behandling:

Rådmannen la fram forslag om å trekke saken. Ved votering ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Saken trekkes.

 

 

 

Sak nr.: 0054/02

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

Følgende saker ble behandlet i møtet.

Vedtak: