Plan- og utviklingskomiteen 2003-2007
Plan- og utviklingskomiteen 2007 - 2011
Medlemmer :
Tomas Iver Hallem, leder (SP) - fritak fra og med 28.01.2008 og ut perioden
Marit Voll Skrove, leder (SP) - fra og med 28.01.2008 og ut perioden (for Tomas Iver Hallem)
Trine Synnøve Hallem nestleder (AP) - går inn som leder i Driftskomiteen i Torill Elverums permisjonstid fra 24.11.08
Ole Gunnar Hallager nestleder (AP) - mens Trine Synnøve Hallem er leder i Driftskomiteen, fra 24.11.08
Knut Tveita (AP)
Ove Morten Haugan (AP) - går inn som medlem for Ole Gunnar Hallager mens han fungerer som nestleder, fra 24.11.08
Elin Tuset (AP) - permisjon 25.02.09 - 30.09.10
Janne Stenbakk Grande - i permisjonstiden
Anne Segtnan (SP)
Knut Fortun (FRP)
Anne Grete Valbekmo (H)
Adrian K. Wahlborg (SV) - fritak fra og med 27.10.2008 og ut perioden
Modulf Dagfinn Slapgård (SV) - fra og med 24.11.2008 og ut perioden
Varamedlemmer :
Ove Morten Haugan (AP) - går inn som medlem fra 24.11.08
Janne Stenbakk Grande (AP) - fra 24.11.08
Kjetil Aarstad (AP)
Anne-Eli Kjesbu (AP)
Kristin Johanne Hildrum (AP)
Karl Bernhard Hoel (SP)
Jon Olav Skrove (SP)
Sverre Sundfær (FRP)
Ingolv Bengtsen (H)
Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)
Håkon Hafell (KRF)
Monica Sjømæling (FRP)
Charlotte Fætten Aakerhus (H)
Lars Gunnar Marken (V)
Angelika Grande (SV) - fritak fra og med 27.10.2008 og ut perioden
Kersti Hasund (SV) - fra og med 24.11.2008 og ut perioden (for Angelika Grande)
Aud Segtnan (V)  - fritak fra og med 27.03.2008 og ut perioden
Ingunn Leirset (V)  - fra og med 27.03.2008 og ut perioden (for Aud Segtnan)