Sakliste                                             
Protokoll     Se hele video-arkivet
Se video fra denne saken Video          Søk i video-arkivet      
                      

Møtekalender 2008

Måned Kommune-
styret
Formann-
skapet
Drifts-
komiteen
  
Plan- og 
utv.komiteen
Sam-
kommune-
styret 
Adm.-
utvalget
Utmarks-
nemnda
Januar

 28. Se video fra denne saken  
(sak 1-14)

18.      
(sak 1-13)
31.      
(sak 14-19)

16.      
(sak 1-9)

 

Møteplan 
 2008

   
Februar

25. Se video fra denne saken  
(sak 15-26)

14.      
(sak 20-29)

 06.      
(sak 10-19)
05.      
(sak 1-15)
08.      
(sak 16)
14.        
(sak 1-6)
 
Mars

27. Se video fra denne saken  
(sak 27-38)

06.      
(sak 30-41)

05.      
(sak 20-26)

04.      
(sak 17-25)
   
April

28. Se video fra denne saken  
(sak 39-52)

03.      
(sak 42-48)
17.      
(sak 49-55)

16.      
(sak 27-31)

22.      
(sak 26-36)
 03.      
(sak 7-10)
 
Mai

28. Se video fra denne saken  
(sak 53-67)

08.      
(sak 56-65)
22.      
(sak 66-73)

07.      
(sak 32-39)

20.      
(sak 37-48)
08.      
(sak 11-13)
 
Juni

25. Se video fra denne saken   
(sak 68-80)

05.      
(sak 74-77)
19.      
(sak 78-95)
25.      
(sak 96-100)

18.      
(sak 40-55)
17.      
(sak 49-60)
  12.      
(sak 1-5)
Juli   21.      
(sak 101-103)
       
August

 

21.      
(sak 104-116)

20.      
(sak 56-61)

19.      
(sak 61-65)

   
September

01. Se video fra denne saken   
(sak 81-90)
29. Se video fra denne saken   
(sak 91-101)

04.      
(sak 117-119)
18.      
(sak 120-127)

10.      
(sak 62-66)

09.      
(sak 66-75)

   
Oktober 27. Se video fra denne saken  
(sak 102-118)
 
03.      
(sak 128-132)
16.      
(sak 133-144)
15.      
(sak 67-73)
14.      
(sak 76-88)
   
November 10.Folkevalgt-opplæring, innkalling
"Med ryggen mot veggen"
 
24.      
(sak 119-134)
06.      
(sak 145-150)
19.      

(sak 151-161)
12.      
(sak 74-84)
11.      
(sak 89-98)
19.      
(sak 14-16)
 
Desember 15. Se video fra denne saken  
(sak 135-144)
04.      
(sak 162-170)
03.      
(sak 85-91)
16.      
(sak 99-110)
  12.      
(sak 6-14)

Andre års møteplaner, med protokoller og dokumenter :

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000