Sakliste                                             
Protokoll                                           

Møtekalender 2003
Måned Kommunestyret Formannskapet Helse, sosial, pleie og omsorg Kultur og oppvekst Landbruk, miljø og teknisk
Januar

27.           

09.           
23.           

 

21.          
27.          

30.           

Februar

 

13.           

06.             

 

Mars

17.           

06.           

13.           

13.          

13.           

April

28.           

03.           
30.           

24.           

24.          

10.           

Mai

26.           

15.           

14.           

 

14.           

Juni

16.           

05.           
19.           

18.           

18.           

18.           

Juli          
August

 

20.          

28.           28.           28.          
September

08.          

04.          
26.          

25.          

25.         

30.          

  Kommunestyret Formannskapet Driftskomiteen Plan- og utviklingskomiteen Sam-
kommunestyret
Oktober 13.           23.           29.           30.            
November 17.           06.          
27.          
19.           20.            
Desember 01.          
15.          
11.           17.           18.            

Andre års møteplaner :

2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2000