Sakliste                                             
Protokoll                                           

Møtekalender 2002
Måned Kommunestyret Formannskapet Helse, sosial, pleie og omsorg Kultur og oppvekst Landbruk, miljø og teknisk
Januar

21.          

10.           
31.           

 

 

17.           

Februar

 

14.           

01.           

07.           

 

Mars

18.           

14.           
21.           

07.           

07.           

08.           

April

22.           

18.           

11.           

 

10.           

Mai

27.           

15.           

8.             
30.           

02.           
14.           

8.             
30.           

Juni

17.           

06.           
11.           
20.           

 

20.           

18.           

Juli          
August

26.           

22.           

21.            21.            21.           
September

30.           

19.           

11.           

05.           

05.           

Oktober

28.           

09.           
31.           

17.           

17.           

17.          

November

25.           

21.           

14.           

14.           
20.           

14.           

Desember

09.           

05.           

12.           

12.           

12.           

Andre års møteplaner :

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000