Sakliste                                             
Protokoll                                           

Møtekalender 2001
Måned Kommunestyret Formannskapet Helse, sosial, pleie og omsorg Kultur Undervisning Landbruk, miljø og teknisk
Januar

29.        

18.       

11.        

25.       

11.       

25.       

Februar

26.        

15.       

08.        

14 .       08.       

 

     

 

Kultur og oppvekst

 

Mars

 

01.       
15.       

08.        

08.        

08.       

April

25.        

02.       
19.       

05.        

05.        

05.       

Mai

 

16.       

03.        
31.        

03.        
31.        

11.       

Juni

18.        

14.         
29.         

07.        

28.        

15.       

Juli          
August

27.        

23.        

30.         29.         22.       
September

24.        

06.        

     
Oktober

29.        

05.        
11.        

04.        

05.        

04.        

November

26.        

01.        
14.        
22.        

15.        

15.        

20.        

Desember

10.        

06.        

 

13.        

13.        

Andre års møteplaner :

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000