MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Møte 14.02.01

 

Fraværende : Rolf Rotmo, Stig Arild Myhr, Leif Roger Kolberg og Ståle Aasgaard.

Varamedlemmer : Berit G. Nessø

Til stede : 8 representanter

 

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0003/01 Annet forslag vedtatt
KINOBYGGET A/S, FORHANDLING OM KOMMUNAL INNTREDEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0004/01
Innstilling vedtatt
KLUBB VINNE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0005/01 Innstilling vedtatt
UNG TILTAKSLYST - SØKNAD OM TILSKUDD
Klikk her for å lese saksframlegget.

0006/01 Forslag vedtatt
17. MAI-KOMITÈEN 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

0007/01 Forslag vedtatt
REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0008/01 Innstilling vedtatt
NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, 24. JANUAR 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

Sak nr.: 0003/01

KINOBYGGET A/S, FORHANDLING OM KOMMUNAL INNTREDEN.

Behandling:

Senterpartiet v/Gjermund Haga foreslo følgende endring i punkt 2:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur får fullmakt til å oppnevne kommunale medlemmer til prosjektgruppe for Kinobygget A/S.

Ved votering ble Senterpartiets forslag til nytt punkt 2, samt rådmannens innstilling til punkt 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram et avtaleutkast om inntredelse i Kinobygget AS. Avtaleutkastet skal godkjennes i kommunestyret.
  2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur får fullmakt til å oppnevne kommunale medlemmer til prosjektgruppe for Kinobygget A/S.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0004/01

KLUBB VINNE-SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klubb Vinne tildeles kr 5000 i driftsstøtte for 2001.

Beløpet belastes post 1.2000.2311.4724. "Tilskudd barn unge"

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0005/01

UNG TILTAKSLYST- SØKNAD OM TILSKUDD

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ungdomsgruppen fra Ness/v Tomas Melby. Støttes med Kr 5000 til mekkeverksted.

Det forutsettes at gyldig leiekontrakt for garasjen fremlegges.

Beløpet belastes post 1.2000.2311.4724 "Tilskudd barn unge".

Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak nr.: 0006/01

OPPNEVNING AV NY LEDER I 17. MAIKOMITEEN

Behandling:

AP v/Thor B. Granum foreslo Kjell Minsaas som leder for 17. mai-komiteen 2001.

Kjell Minsaas foreslo da at det tas initiativ til møte m/SNK med formål å arrangere 17. mai-fest ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Videre ble det foreslått at leder for 17. mai-komiteen og representant fra administrasjonen avholder dette møtet.

Resultat fra møtet legges fram som sak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst.

Vedtak:

  1. Kjell Minsaas oppnevnes som leder for 17. mai-komiteen 2001.
  2. Det tas initiativ til møte m/SNK med formål å arrangere 17. mai-fest ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Leder for 17. mai-komiteen og representant fra administrasjonen avholder dette møtet.
  3. Resultat fra møtet legges fram som sak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0007/01

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

Behandling:

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur slutter seg til forslag til nytt reglement for hovedutvalgene.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0008/01

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, 24. JANUAR 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møte i Nord-Trøndelag fylkeskomunes hovedutvalg for kultur, 24. januar 2001.

Enstemmig vedtatt.

 

Rett utskrift bevitnes

 

Berit J. Leithe

sekretær