KONTROLLUTVALG 2005

18.04.2005 Innkalling Protokoll Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalgets årsrapport for 2004
Rapport for tilsynsbesøk ved Verdalsøra ungdomsskole
  Kontrollutvalgets møteplan /virksomhetsplan 2005
 
13.05.2005 Innkalling Protokoll
 
20.06.2005 Innkalling Protokoll