Kommunestyret 2003 - 2007

 

Fullt navn

Parti

Posisjon

Privat adresse

Iversen, Bjørn

AP

Ordfører

Stekke 15

7650 VERDAL

Hallem, Tomas Iver

SP

Varaordfører

Sør-Leksdal

7650 VERDAL

Haugan, Bjarne

AP

Medlem

 

7660 VUKU

Hildrum, Kristin Johanne

AP

Medlem

Tiurv. 2

7650 VERDAL

Svensson, Svein Jørgen

AP

Medlem

7650 VERDAL

Aarstad, Kjetil AP Medlem 7660 VUKU
Fredriksen, Brit AP

Medlem

7660 VUKU
Dahle, Jostein AP Medlem 7650 VERDAL
Elverum, Torill  AP

Medlem

Nedre Vinne 7650 VERDAL

Granum, Thor Bertil

AP

Medlem

Leirådal

7650 VERDAL

Aarstad, Bjørn AP Medlem Bredingsberg 3 7660 VUKU
Sigurdsen, Kjell Woll AP Medlem Sisikv. 11 7650 VERDAL
Tveita, Knut Henrik AP Medlem Kokkv. 7650 VERDAL
Steinkjer, Anita Dagrun AP Medlem Odins v. 6 7650 VERDAL
Hallager, Ole Gunnar AP Medlem
Tømmerås, Rolf AP Medlem Leirådal 7650 VERDAL
Tromsdal, Einar Asbjørn AP Medlem Tromsdalen 7650 VERDAL

Holm, Trude

SP

Medlem

Prof.Rygsgt. 9

7650 VERDAL

Stiklestad, Kjell

SP

Medlem

Nord-Leksdal

7650 VERDAL
Vikan, Atle  SP Medlem Vinne 7650 VERDAL
Skrove, Marit Voll SP Medlem Leksdal 7650 VERDAL
Pedersen, Pål Sverre Fikse SP Medlem Gamle Kongev. 32 7650 VERDAL

Johansson, Lennart
utmeldt av SV mai 06

Uavhengig,
tidl.SV
Medlem

Rognv. 4

7650 VERDAL
Hallem, Lars Børre SV

Medlem

Hallemskorsen 7650 VERDAL
Hallem, Trine Synnøve
utmeldt av SV mai 06
Uavhengig,
tidl.SV

Medlem

Brannanv. 25 7650 VERDAL
Bruvold, Katrine SV Medlem 7650 VERDAL

Eriksson, Robert

FRP

Medlem

Balders v. 3

7650 VERDAL

Kolberg, Leif Roger FRP Medlem 7650 VERDAL

Musum, Berit

FRP

Medlem Brinken 8

7650 VERDAL

Fortun, Knut FRP

Medlem

Tindvegen Nedre 30B

7650 VERDAL

Hermann, John FRP Medlem Prost Brants v. 36 7650 VERDAL

Norum, Kåre

H Medlem

Furuv. 24

7650 VERDAL

Sandnes, Knut Snorre

H Medlem

Hallemskorsen

7650 VERDAL

Hafell, Rigmor

KRF

Medlem

Mogrenda

7650 VERDAL

Leirset, Nils Georg V Medlem Tromsdalen 7650 VERDAL
Aksnes, Joar Harry V Varamedlem 7650 VERDAL
Tiller Magnus SP Varamedlem 7650 VERDAL
Indahl, Einar Karstein AP Varamedlem 7650 VERDAL
Kvakland, Jørleiv KRF Varamedlem
Nordvoll, Anne Græsli KRF Varamedlem
Wannebo, Margot AP Varamedlem
Iversen, Torill Åbotnes AP Varamedlem
Bakkan, Kjetil AP Varamedlem
Kjesbu, Anne-Eli AP Varamedlem
Nessø, Berit Gustad AP Varamedlem
Rotmo, Rolf AP Varamedlem
Green, Mari-Ann AP Varamedlem
Myrmo, Signe Karin AP Varamedlem
Kjesbu, Bjørn AP Varamedlem
Lund, Asgeir AP Varamedlem
Strand, Karin Norena AP Varamedlem
Følstad, Tone Mette AP Varamedlem
Olsen, Linn Kristin AP Varamedlem
Overmo, Bjørn Egil AP Varamedlem
Nikolaisen, Bjørn H. R. FRP Varamedlem
Singstad, Arnfinn FRP Varamedlem
Solvang, Jan Arne FRP Varamedlem
Karlsson, Kjell Hilmar FRP Varamedlem
Kolstad, Terje FRP Varamedlem
Holan, Arne H Varamedlem
Stensland, Trond H Varamedlem
Bengtsen, Ingolv H Varamedlem
Langnes, Einar H Varamedlem
Malmstein, Tor Erik H Varamedlem
By, Jon Birger SV Varamedlem Fløytarv. 5A 7650 VERDAL
Rotmo, Berit SV Varamedlem
Hallem, Arne Henry SV Varamedlem
Slottemo, Hilde Gunn SV Varamedlem
Rotmo, Karen Elisabeth SV Varamedlem
Myhre, Stein Are SV Varamedlem
Pedersen, Arvid Kristian SV Varamedlem
Okkenhaug, Torvald A. SP Varamedlem
Lein, Inga Berit SP Varamedlem
Rekve, Karin Irene SP Varamedlem
Larsen, Einar Olav SP Varamedlem
Hoel, Karl Bernhard SP Varamedlem
Vinne, Siri-Gunn SP Varamedlem
Larsen, Maj Brit Slapgard V Varamedlem
Thorsvik, Brita Kleven V Varamedlem
Marken, Lars Gunnar V Varamedlem