MØTEPROTOKOLL

KONSTITUERENDE MØTE KOMMUNESTYRET
13.10.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Anita Dagrun Steinkjer og Pål Sverre Fikse Pedersen.
Varamedlemmer Bjarne Johannes Haugan og Atle Vikan.
Til stede : 35 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Møte start : Kl. 18.00.
Møte slutt : Kl. 19.10.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Reglement for Verdal kommunestyre.
 2. Valgnemndas innstilling datert 09.10.03.
 3. Hefte fra Kommunenes Sentralforbund. Velferdsutfordringer.
 4. Strategisk Landbruksplan for Verdal kommune.
 5. Kommunevåpenet. Jakkemerke.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0085/03 VALGRESULTATER/RAPPORTERING GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0086/03 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0087/03 VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0088/03 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0089/03 VALG AV VERDAL KOMMUNES REPRESENTANTER TIL SAMKOMMUNESTYRET I INNHERRED SAMKOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0090/03 VALG AV VERDAL KOMMUNES REPRESENTANTER TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS ORGANER FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0091/03 VALG AV KONTROLLUTVALG OG KOMITEER M.V. FOR PERIODEN 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0092/03 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ PÅ KULTUROMRÅDET. FORSLAG TIL DELEGERING
Klikk her for å se saksframlegget
0093/03 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG. FORSLAG TIL DELEGERING
Klikk her for å se saksframlegget
0094/03 OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE VALGT FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0095/03 MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONS-UTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN OKT-DES 2003.
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0085/03

VALGRESULTATER/RAPPORTERING. GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET 2003

Behandling:

Innstilling fra valgstyret ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget 2003 er gyldig.

 

 

Sak nr.: 0086/03

VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2003 - 2007

Behandling:

Leder av valgnemnda, Bjørn Iversen, gjennomgikk valgnemndas innstilling.

Bjørn Iversen ba om at valg av formannskap avholdes som forholdsvalg.

Det ble framsatt følgende listeforslag:

Liste A: Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

 1. Gerd Janne Kristoffersen.
 2. Bjørn Iversen
 3. Tomas Iver Hallem
 4. Svein Svensson
 5. Kristin Johanne Hildrum
 6. Trude Holm
 7. Brit Fredriksen
 8. Sverre Bugge Midthjell
 9. Kjell Stiklestad
 10. Torill Elverum
 11. Thor Bertil Granum
 12. Anette Tiller

Liste B: Sosialistisk Venstrepartis liste

 1. Lennart Johansson
 2. Lars Børre Hallem
 3. Trine Hallem
 4. Katrine Bruvold

Liste C: Fremskrittspartiets liste

 1. Robert Eriksson
 2. Line Adelheid Stang
 3. Berit Musum
 4. Odd Helge Weisæth

Liste D: Fellesliste Høyre/Kristelig Folkeparti

 1. Kåre Norum
 2. Rigmor Hafell
 3. Knut Snorre Sandnes

Samtlige framsatte listeforslag ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Det ble foretatt skriftlig votering.
Det ble først registrert hvor mange stemmer den enkelte liste hadde fått.
Denne registreringa ga følgende resultat:

Mandatfordelingen i formannskapet for perioden 2003-2007 blir da som følger:

Divisjon med

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

 

 

Fellesliste Det norske arbeiderparti/Senterpartiet

22

11

7,33

5,5

4,4

3,66

 

Sosialistisk Venstrepartis liste

4

2

1,33

1

 

   

Fremskrittspartiets liste

4

2

1,33

1

     

Fellesliste Høyre/KRF

4

2

1,33

1

     

 

Fordelingen i formannskapet blir da slik:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

får følgende mandater: Nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 9 = 6 representanter

Fremskrittspartiets liste får følgende mandat: Nr. 6 = 1 representant

Sosialistisk Venstrepartis liste får følgende mandat: Nr. 7 = 1 representanter

Fellesliste Høyre/KRF får følgende mandat: Nr. 8 = 1 representant

Totalt = 9 representanter

Herved er samtlige 9 representantplasser i formannskapet besatt.

Videre ble der foretatt stemmeopptelling for listenes kandidater. Det viste seg at kandidatene på de enkelte lister hadde fått følgende stemmetall:

Liste A: Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

Liste B: Sosialistisk Venstrepartis liste

Liste C: Fremskrittspartiets liste

Liste D: Fellesliste Høyre/KRF

 

Vedtak:

Til slutt ble hver listes plasser besatt med de kandidater som hadde fått flest stemmer i følgende rekkefølge etter stemmetall/plassering på lista/kjønnsrepresentasjon:

Liste A: Fellesliste Det norske arbeiderparti/Senterpartiet

Medlemmer:

 1. Gerd Janne Kristoffersen.
 2. Bjørn Iversen
 3. Tomas Iver Hallem
 4. Svein Svensson
 5. Kristin Johanne Hildrum
 6. Trude Holm

Varamedlemmer:

 1. Brit Fredriksen
 2. Sverre Bugge Midthjell
 3. Kjell Stiklestad
 4. Torill Elverum
 5. Thor Bertil Granum
 6. Anette Tiller

Liste B: Sosialistisk Venstrepartis liste

Medlem:

 1. Lennart Johansson

Varamedlemmer:

 1. Lars Børre Hallem
 2. Trine Hallem
 3. Katrine Bruvold

Liste C: Fremskrittspartiets liste

Medlem:

 1. Robert Eriksson

Varamedlemmer:

 1. Line Adelheid Stang
 2. Berit Musum
 3. Odd Helge Weisæth

Liste D: Fellesliste Høyre/KRF

Medlem:

 1. Kåre Norum

Varamedlemmer:

 1. Rigmor Hafell
 2. Knut Snorre Sandnes

 

 

Sak nr.: 0087/03

VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2003 - 2007

Behandling:

Det norske Arbeiderparti v/Svein Svensson forslo at Gerd Janne Kristoffersen velges som ordfører i Verdal kommune for perioden 2003-2007.

Det ble foretatt skriftlig votering.

Vedtak:

Som ordfører i Verdal kommune for perioden 2003-2007 ble valgt Gerd Janne Kristoffersen med 23 stemmer.

12 stemmer var blanke.

 

 

 

Sak nr.: 0088/03

VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2003 - 2007

Behandling:

Trude Holm foreslo at Tomas Iver Hallem velges som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2003-2007.

Lars Børre Hallem foreslo at Lennart Johansson velges som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2003-2007.

Det ble foretatt skriftlig votering.

Vedtak:

Som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2003-2007 ble valgt Tomas Iver Hallem med 22 stemmer.

4 stemmer ble avgitt for Lennart Johansson.

9 stemmer var blanke.

 

 

 

 

Sak nr.: 0089/03

VALG AV VERDAL KOMMUNES REPRESENTANTER TIL SAMKOMMUNESTYRET I INNHERRED SAMKOMMUNE

Behandling:

Valgnemndas innstilling ble utdelt.

Kommunestyret vedtok enstemmig at forholdstallsprinsippet legges til grunn ved valget til Kommunenes Sentralforbunds organer, men at valget praktisk gjennomføres som flertallsvalg.

Det ble ved votering følgende resultat:

Medlemmer Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Varamedlemmer Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Medlemmer Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Varamedlemmer Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Medlemmer Sosialistisk Venstreparti enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer Sosialistisk Venstreparti enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal kommunes representanter til samkommunestyret:

Medlemmer : Varamedlemmer:
1. Gerd Janne Kristoffersen (AP) 1. Sverre B. Midthjell (AP)
2. Bjørn Iversen (AP) 2. Torill Elverum (AP)
3. Tomas Iver Hallem (SP) 3. Kjell Stiklestad (SP)
4. Kristin Johanne Hildrum (AP) 4. Svein Svensson (AP)
5. Brit Fredriksen (AP) 5. Anita Steinkjer (AP)
6. Trude Holm (SP) 6. Anette Tiller (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer : Varamedlemmer:
1. Robert Eriksson (FRP) 1. Line Adelheid Stang (FRP)
2. Kåre Norum (H) 2. Odd Helge Weisæth (FRP)
3. Knut Snorre Sandnes (H)
4. Rigmor Hafell (KRF)

Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer : Varamedlemmer:
1. Lennart Johansson 1. Trine Hallem
2. Kåre Norum (H) 2. Katrine Bruvold
3. Lars Børre Hallem

 

 

 

 

Sak nr.: 0090/03

VALG AV VERDAL KOMMUNES REPRESENTANTER TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS ORGANER FOR PERIODEN 2003-2007

Behandling:

Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Sentralforbundets organer for perioden 2003-2007:

Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:

 1. Gerd Janne Kristoffersen (AP)
 2. Tomas Iver Hallem (SP)
 3. Bjørn Iversen (AP)

Personlige varamedlemmer:

 1. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 2. Trude Holm (SP)
 3. Svein Svensson (AP)

Ved votering ble valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til Kommunenes Sentralforbunds organer for perioden 2003-2007:

Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:

 1. Gerd Janne Kristoffersen (AP)
 2. Tomas Iver Hallem (SP)
 3. Bjørn Iversen (AP)

Personlige varamedlemmer:

 1. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 2. Trude Holm (SP)
 3. Svein Svensson (AP)

 

 

 

Sak nr.: 0091/03

VALG AV KONTROLLUTVALG OG KOMITEER M.V. FOR PERIODEN 2003 - 2007

Behandling:

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til valgnemndas innstilling om at forholdstallsprinsippet legges til grunn ved de valg som skal foretas, men at valget praktisk gjennomføres som flertallsvalg.

Valgnemndas innstilling lyder slik:

 1. Kontrollutvalget

 2. Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

  Medlemmer : Varamedlemmer :
  1. Kjell Woll Sigurdsen, nestleder (AP) 1. Anne-Eli Kjesbu (AP)
  2. Rolf Tømmerås (AP) 2. Karin Norena Strand (AP)
  3. Karin Rekve (SP) 3- Anders E. Juberg (SP)


  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlemmer : Varamedlemmer :
  1. John Hermann, leder (FRP) 1. Arnfinn Singstad (FRP)
  2. Ingolv Bengtsen (H)


  Venstre:

  Medlemmer : Varamedlemmer :
  1. Brita Kleven Thorsvik 1. Nils Georg Leirset
  2. Maj Brit Slapgaard Larsen

   

 3. Driftskomite – 9 medlemmer

Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 1. Torill Elverum (AP)
2. Thor Bertil Granum (AP) 2. Einar K. Indahl (AP)
3. Kjell Stiklestad, nestleder (SP) 3. Atle Vikan (SP)
4. Ragni Elisabeth Bye (AP) 4. Arne E. Dillan (AP)
5. Anita Steinkjer (AP) 5. Mari-Ann Green (AP)
6. Anette Tiller (SP) 6. Torvald Okkenhaug (SP)

 

Sosialistisk Venstreparti

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Lars Børre Hallem 1. Berit Rotmo
2. Arne Hallem
3. Karen Elisabeth Rotmo

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Line Adelheid Stang (FRP) 1.Rigmor Hafell (KRF)
2. Odd Helge Weisæth (FRP) 2. Kåre Norum (H)
3. Berit Musum (FRP)
4. Bjørn Nikolaisen (FRP)

 

 1. Plan- og utviklingskomite – 9 medlemmer

 

Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Brit Fredriksen, nestleder (AP) 1. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
2. Knut Tveita (AP) 2. Toril Åbotnes Iversen (AP)
3. Tomas Iver Hallem, leder (SP) 3. Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)
4. Margot Wannebo (AP)  4. Bjarne Haugan (AP)
5. Ole Gunnar Hallager (AP) 5. Tone Mette Følstad (AP)
6. Marit Voll Skrove (SP) 6. Inga Berit Lein (SP)

 

Sosialistisk Venstreparti

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Trine Hallem 1. Katrine Bruvold
2. Jon Birger By
3. Hilde Gunn Slottemo

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Knut Fortun (FRP) 1. Line Adelheid Stang (FRP)
2. Knut Snorre Sandnes (H) 2. Arne Holan (H)
3. Petter Skogly (KRF)
4. Berit Musum (FRP)

 

Ved votering ble valgnemndas innstilling på kontrollutvalg med leder og nestleder enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på driftskomite følgende resultat:

Medlemmer Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer Fellesliste Det Norske Arbeiderparti/Senterpartiet enstemmig vedtatt.

Medlem Sosialistisk Venstreparti enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer Sosialistisk Venstreparti enstemmig vedtatt.

Medlemmer Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Varamedlemmer Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Leder og nestleder enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på plan- og utviklingskomite følgende resultat:

Medlemmer Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer Fellesliste Det Norske Arbeiderparti/Senterpartiet enstemmig vedtatt.

Medlem Sosialistisk Venstreparti enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer Sosialistisk Venstreparti enstemmig vedtatt.

Medlemmer Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Varamedlemmer Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Leder og nestleder enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kontrollutvalget

 2. Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

  Medlemmer : Varamedlemmer :
  1. Kjell Woll Sigurdsen, nestleder (AP) 1. Anne-Eli Kjesbu (AP)
  2. Rolf Tømmerås (AP) 2. Karin Norena Strand (AP)
  3. Karin Rekve (SP) 3- Anders E. Juberg (SP)


  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlemmer : Varamedlemmer :
  1. John Hermann, leder (FRP) 1. Arnfinn Singstad (FRP)
  2. Ingolv Bengtsen (H)


  Venstre:

  Medlemmer : Varamedlemmer :
  1. Brita Kleven Thorsvik 1. Nils Georg Leirset
  2. Maj Brit Slapgaard Larsen

   

 3. Driftskomite – 9 medlemmer

Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 1. Torill Elverum (AP)
2. Thor Bertil Granum (AP) 2. Einar K. Indahl (AP)
3. Kjell Stiklestad, nestleder (SP) 3. Atle Vikan (SP)
4. Ragni Elisabeth Bye (AP) 4. Arne E. Dillan (AP)
5. Anita Steinkjer (AP) 5. Mari-Ann Green (AP)
6. Anette Tiller (SP) 6. Torvald Okkenhaug (SP)

 

Sosialistisk Venstreparti

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Lars Børre Hallem 1. Berit Rotmo
2. Arne Hallem
3. Karen Elisabeth Rotmo

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Line Adelheid Stang (FRP) 1.Rigmor Hafell (KRF)
2. Odd Helge Weisæth (FRP) 2. Kåre Norum (H)
3. Berit Musum (FRP)
4. Bjørn Nikolaisen (FRP)

 

 1. Plan- og utviklingskomite – 9 medlemmer

 

Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Brit Fredriksen, nestleder (AP) 1. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
2. Knut Tveita (AP) 2. Toril Åbotnes Iversen (AP)
3. Tomas Iver Hallem, leder (SP) 3. Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)
4. Margot Wannebo (AP)  4. Bjarne Haugan (AP)
5. Ole Gunnar Hallager (AP) 5. Tone Mette Følstad (AP)
6. Marit Voll Skrove (SP) 6. Inga Berit Lein (SP)

 

Sosialistisk Venstreparti

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Trine Hallem 1. Katrine Bruvold
2. Jon Birger By
3. Hilde Gunn Slottemo

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer : Varamedlemmer :
1. Knut Fortun (FRP) 1. Line Adelheid Stang (FRP)
2. Knut Snorre Sandnes (H) 2. Arne Holan (H)
3. Petter Skogly (KRF)
4. Berit Musum (FRP)

 

 

 

Sak nr.: 0092/03

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ PÅ KULTUROMRÅDET. FORSLAG TIL DELEGERING

Behandling:

Ved votering ble innstillinga fra hovedutvalg for kultur og oppvekst enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomiteen oppnevner følgende representanter:

 

 

 

Sak nr.: 0093/03

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG. FORSLAG TIL DELEGERING

Behandling:

Ved votering ble innstillinga fra hovedutvalg for kultur og oppvekst enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomitèen oppnevner følgende kommunale representanter:

 1. Representant i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene.
 2. Representant i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager samt private barnehager hvor kommunen dekker driftsunderskuddet.
 3. Representant i styret for Vuku samfunnshus.

 

 

 

Sak nr.: 0094/03

OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE VALGT FOR PERIODEN 2003-2007

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar at det også i kommende valgperiode tegnes abonnement på tidsskriftet "Kommunal Rapport" for medlemmer i kommunestyret og for de medlemmer i Kontrollutvalget, administrasjonsutvalget og komiteene som ikke er medlemmer i kommunestyret.
 2. Abonnementsutgiftene innarbeides i kommunens budsjetter.

 3. Kommunestyret vedtar å benytte seg av KS Folkevalgtprogram`s basisprogram.

 

 

 

Sak nr.: 0095/03

MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN OKT-DES 2003.

Behandling:

Ordføreren opplyste om at det i tillegg til folkevalgtopplæringen kommer et ordinært kommunestyremøte i november.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for perioden oktober – desember 2003.

Det forutsettes berammet et kommunestyremøte i løpet av første halvdel av november måned.