Hovedutvalg for undervisning (til 01.03.2001)

 

Fullt navn

Parti

Posisjon

Privat adresse

Norum, Kåre

AP

Leder

Furuvn. 24

7650 VERDAL

Olsen, Anne Grete Wold

AP

Nestleder

Snorresgt. 4

7650 VERDAL

Haugan, Tone Skrove

AP

Medlem

Inndalen

7660 VUKU

Holmsberg, Tor

AP

Medlem

7660 VUKU

Indahl, Einar Karstein

AP

Medlem

Fætten

7650 VERDAL

Musum, Berit

FRP

Medlem

Brinken 8

7650 VERDAL

Skjevik, Terje

H

Medlem

Valborgvn. 8

7650 VERDAL

Børresen, Hildur

KRF

Medlem

Fætten

7650 VERDAL

Holm, Trude

SP

Medlem

Prof.Rygsgt. 9

7650 VERDAL

Juberg, Anders Ellewsen

SP

Medlem

Korporal Skavhoggsv.

7650 VERDAL

Heggli, Dag

V

Medlem

Bjørga

7650 VERDAL

Bjugan, Håkon Olai

AP

Varamedlem

Ottersv. 2

7650 VERDAL

Fikse, Åsta

AP

Varamedlem

Tingvoll

7660 VUKU

Jensen, Bjørn Peder

AP

Varamedlem

Tindvn. 80

7650 VERDAL

Nielsen, Kjell Andreas

AP

Varamedlem

Øvre Brannanv. 40

7650 VERDAL

Wannebo, Margot

AP

Varamedlem

Setervn. 6

7650 VERDAL

Furunes, Frode

FRP

Varamedlem

Torsv. 12

7650 VERDAL

Rønning, Svenn G.

FRP

Varamedlem

Prost Brants v. 22

7650 VERDAL

Weiseth, Odd Helge

FRP

Varamedlem

Hagen, Torill Varslott

H

Varamedlem

Orrevn. 16

7650 VERDAL

Krokstad, Stig

H

Varamedlem

Furuvn. 28

7650 VERDAL

Olsen, Rolf Olav

H

Varamedlem

Oberst Lemfortsv. 21

7650 VERDAL

Kjøllesdal, Marit

KRF

Varamedlem

Kokkvn. 6

7650 VERDAL

Nordvoll, Torbjørn R.

KRF

Varamedlem

Haugslivn. 6

7650 VERDAL

Vik, Ragnvald

KRF

Varamedlem

Fagerlibakken 8

7650 VERDAL

Hermann, Sissel Kristin

SP

Varamedlem

Nord-Leksdalen

7650 VERDAL

Skavhaug, Elstein Aslak

SP

Varamedlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Tiller, Lise

SP

Varamedlem

Nord-Leksdal

7650 VERDAL

Vinne, Siri Gunn

SP

Varamedlem

Vinne

7650 VERDAL

Hallem, Lars Børre

SV

Varamedlem

Hallem

7650 VERDAL

Barli, Ingunn

V

Varamedlem

Forbord, Roar

V

Varamedlem

Kila 8

7650 VERDAL