Hovedutvalg for kultur og oppvekst (fra 01.03.2001)

 

Fullt navn

Parti

Posisjon

Privat adresse

 

Norum, Kåre

AP

Leder

Furuv. 24

7650 VERDAL

Granum, Thor Bertil

AP

Nestleder

Leirådalen

7650 VERDAL

Indahl, Einar Karstein

AP

Medlem

Fætten

7650 VERDAL

Nordli, Turid Margaret

AP

Medlem

Hellemslia 1

7650 VERDAL

Lyngsaunet, Inger Åse

AP

Medlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Lyngsmo, Håkon

AP

Medlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Holm, Trude

SP

Medlem

Prof.Rygsgt. 9

7650 VERDAL

Haga, Gjermund

SP

Medlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Børresen, Hildur

KRF

Medlem

Fætten

7650 VERDAL

Myhre, Stig Arild

SV

Medlem

Gamle Storgt. 23

7650 VERDAL

Musum, Berit

FRP

Medlem

Brinken 8

7650 VERDAL

Aasgaard, Ståle

AP

Varamedlem

Lerkevn. 12

7650 VERDAL

Fikse, Åsta

AP

Varamedlem

Tingvoll

7660 VUKU

Rotmo, Rolf

AP

Varamedlem

Skolemestervn. 8

7660 VUKU

Wannebo, Margot

AP

Varamedlem

Setervn. 6

7650 VERDAL

Juberg, Anders Ellewsen

SP

Varamedlem

Korporal Skavhoggsv.

7650 VERDAL

Kvaal, Åse

SP

Varamedlem

Landstad

7650 VERDAL

Skrove, Jon Olav

SP

Varamedlem

Leirådalen

7650 VERDAL

Tiller, Lise

SP

Varamedlem

Nord-Leksdal

7650 VERDAL

Skjevik, Terje

H

Varamedlem

Valborgvn. 8

7650 VERDAL

Jakobsen, Asbjørg M.

H

Varamedlem

M.B. Landstads gt. 12

7650 VERDAL

Hagen, Torill Varslott

H

Varamedlem

Orrevn. 16

7650 VERDAL

Lykke, Randi

V

Varamedlem

Nordbergshaugvn. 8

7650 VERDAL

Barli, Ingunn

V

Varamedlem

Marken, Lars Gunnar

V

Varamedlem

7650 VERDAL

Kolberg, Leif Roger

FRP

Varamedlem

Brygga 2

7650 VERDAL

Wekre, Odd Ståle

FRP

Varamedlem

Holmsveet 48

7650 VERDAL

Weiseth, Odd Helge

FRP

Varamedlem