Hovedutvalg for kultur (til 01.03.2001)

 

Fullt navn

Parti

Posisjon

Privat adresse

 

Granum, Thor Bertil

AP

Leder

Leirådalen

7650 VERDAL

Rotmo, Rolf

AP

Nestleder

Skolemestervn. 8

7660 VUKU

Lyngsaunet, Inger Åse

AP

Medlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Lyngsmo, Håkon

AP

Medlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Olsen, Hanne M.

AP

Medlem

Kongens gate 40

7713 STEINKJER

Aasgaard, Ståle

AP

Medlem

Lerkevn. 12

7650 VERDAL

Kolberg, Leif Roger

FRP

Medlem

Brygga 2

7650 VERDAL

Minsås, Kjell

H

Medlem

Sjøbygda

7650 VERDAL

Haga, Gjermund

SP

Medlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Rekve, Karin

SP

Medlem

Sul

7660 VUKU

Myhre, Stig Arild

SV

Medlem

Gamle Storgt. 23

7650 VERDAL

Dillan, Arne Espen

AP

Varamedlem

Stiklestad Allè 12

7650 VERDAL

Jensen, Bjørn Peder

AP

Varamedlem

Tindvn. 80

7650 VERDAL

Johansen, Ragnhild

AP

Varamedlem

Hellemslia 11

7650 VERDAL

Kjesbu, Bjørn

AP

Varamedlem

Orrevn. 1

7650 VERDAL

Nessø, Berit Gustad

AP

Varamedlem

Haukå

7650 VERDAL

Nordli, Turid Margaret

AP

Varamedlem

Hellemslia 1

7650 VERDAL

Musum, Berit

FRP

Varamedlem

Brinken 8

7650 VERDAL

Wekre, Odd Ståle

FRP

Varamedlem

Holmsveet 48

7650 VERDAL

Jakobsen, Asbjørg M.

H

Varamedlem

M.B. Landstads gt. 12

7650 VERDAL

Kjøllesdal, Marit

KRF

Varamedlem

Kokkvn. 6

7650 VERDAL

Vehus, Ann Sissel

KRF

Varamedlem

Volhaugvn. 62

7650 VERDAL

Hallem, Aud Elin

SP

Varamedlem

Leirådal

7650 VERDAL

Kvaal, Åse

SP

Varamedlem

Landstad

7650 VERDAL

Letnes, Per Otto

SP

Varamedlem

Vinne

7650 VERDAL

Skrove, Jon Olav

SP

Varamedlem

Leirådalen

7650 VERDAL

Hallem, Lars Børre

SV

Varamedlem

Hallem

7650 VERDAL

Ressem, Bjørg Aarnes

SV

Varamedlem

Gamle Kongev. 26

7650 VERDAL

Lykke, Randi

V

Varamedlem

Nordbergshaugvn. 8

7650 VERDAL

Forbord, Roar

V

Varamedlem

Kila 8

7650 VERDAL