Formannskapet 2003 - 2007

 

Fullt navn

Parti

Posisjon

Privat adresse

Iversen, Bjørn

AP

Ordfører

Stekke 15

7650 VERDAL

Hallem, Tomas Iver

SP

Varaordfører

Sør-Leksdal

7650 VERDAL

Fredriksen, Brit AP

Medlem

7660 VUKU

Hildrum, Kristin Johanne

AP

Medlem

Tiurv. 2

7650 VERDAL

Svensson, Svein

AP

Medlem

7650 VERDAL

Holm, Trude

SP

Medlem

Prof.Rygsgt. 9

7650 VERDAL

Johansson, Lennart
utmeldt av SV mai 06

Uavhengig,  tidl.SV Medlem

Rognv. 4

7650 VERDAL

Musum, Berit

FRP

Medlem

Brinken 8

7650 VERDAL

Norum, Kåre

H Medlem

Furuv. 24

7650 VERDAL
Elverum, Torill AP

Varamedlem

Nedre Vinne 7650 VERDAL

Granum, Thor Bertil

AP

Varamedlem

Leirådal

7650 VERDAL

Stiklestad, Kjell

SP

Varamedlem

Nord-Leksdal

7650 VERDAL
Skrove, Marit Voll  SP

Varamedlem

Leksdal 7650 VERDAL
Tveita, Knut  AP

Varamedlem

7650 VERDAL
Steinkjer, Anita Dagrun  AP

Varamedlem

7650 VERDAL
Hallem, Lars Børre SV

Varamedlem

Hallemskorsen 7650 VERDAL
Hallem, Trine Synnøve
utmeldt av SV mai 06
Uavhengig,  tidl.SV

Varamedlem

Brannanv. 25 7650 VERDAL
Bruvold, Katrine SV Varamedlem Nordgt. 1 7650 VERDAL

Kolberg, Leif Roger

FRP

Varamedlem

7650 VERDAL

Fortun, Knut

FRP

Varamedlem

Tindvegen Nedre 30B

7650 VERDAL

Sandnes, Knut Snorre

H

Varamedlem

Hallemskorsen

7650 VERDAL

Hafell, Rigmor

KRF

Varamedlem Mogrenda

7650 VERDAL