Formannskapet 1999-2003

 

Fullt navn

Parti

Posisjon

Privat adresse

Kristoffersen, Gerd Janne

AP

Ordfører

Dag Ringsons gate 2

7650 VERDAL

Iversen, Bjørn

AP

Varaordfører

Stekke 15

7650 VERDAL

Tveita, Knut

AP

Medlem

Kokkv. 30

7650 VERDAL

Granum, Thor Bertil

AP

Medlem

Leirådalen

7650 VERDAL

Olsen, Anne Grete Wold

AP

Medlem

Snorresgt. 4

7650 VERDAL

Leithe, Torill Elverum

AP

Medlem

Vinne

7650 VERDAL

Aarstad, Bjørn

AP

Varamedlem

Bredingsberg 3

7660 VUKU

Fredriksen, Brit

AP

Varamedlem

Helgådalen

7660 VUKU

Dahle, Jostein

AP

Varamedlem

Ando Indalsv. 12

7660 VUKU

Lyngsaunet, Inger Åse

AP

Varamedlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Lyngsmo, Håkon

AP

Varamedlem

Stiklestad

7650 VERDAL

Eriksson, Robert

FRP

Medlem

Rugdev. 16

7650 VERDAL

Stangvik, Roy Inge

FRP

Varamedlem

Brinken 8

7650 VERDAL

Kolberg, Leif Roger

FRP

Varamedlem

Brygga 2

7650 VERDAL

Holan, Arne

H

Medlem

Sjøbygda

7650 VERDAL

Skjevik, Terje

H

Varamedlem

Valborgvn. 8

7650 VERDAL

Abelsen, Tor-Petter

KRF

Varamedlem

Volhaugvn. 54

7650 VERDAL

Grande, Jostein

SP

Medlem

Tindvn.Nedre 34

7650 VERDAL

Holm, Trude

SP

Medlem

Prof.Rygsgt. 9

7650 VERDAL

Hallem, Thomas Iver

SP

Varamedlem

Ness

7650 VERDAL

Rekve, Karin

SP

Varamedlem

Sul

7660 VUKU

Juberg, Anders Ellewsen

SP

Varamedlem

Korporal Skavhoggsv.

7650 VERDAL

Myhre, Stig Arild

SV

Varamedlem

Gamle Storgt. 23

7650 VERDAL

Aakerhus, Kristin Beate

SV

Varamedlem

Feldmakervn. 29

7650 VERDAL

Thorsvik, Brita Kleven

V

Medlem

Maritvoldgt. 3

7650 VERDAL

Leirset, Nils Georg

V

Varamedlem

Tromsdalen

7650 VERDAL