Formannskapet 2003-2007

Formannskapet 2007 - 2011

 

Fullt navn

Parti

Posisjon

Iversen, Bjørn

AP

Ordfører

7650 VERDAL

Elverum, Torill
(permisjon fra 24.11.08)
Hildrum, Kristin Johanne

(for Torill Elverums fra 24.11.08)
AP

Medlem

7650 VERDAL

Svensson, Svein

AP

Medlem

7650 VERDAL

Steinkjer, Anita Dagrun  AP

Medlem

7650 VERDAL

Hallem, Tomas Iver

SP

Varaordfører

7650 VERDAL

Holm, Trude

SP

Medlem

7650 VERDAL

Solvang, Jan Arne

FRP

Medlem

7660 VUKU

Sandnes, Knut Snorre

H

Medlem

7650 VERDAL

Thorsvik, Brita Kleven

V Medlem 7650 VERDAL

Hallager, Ole Gunnar

AP

Varamedlem

7650 VERDAL

Tuseth, Elin (permisjon fra 25.02.09 - 30.09.10)
Hallem, Trine Synnøve (for Elin Tuseth i permisjonstiden)

AP

Varamedlem

7650 VERDAL
Haugan, Ove Morten  AP

Varamedlem

7660 VUKU
Trana, Tove Strand  AP

Varamedlem

7650 VERDAL
Pedersen, Pål Sverre Fikse SP Varamedlem 7650 VERDAL
Skrove, Marit Voll  SP

Varamedlem

7650 VERDAL
Wahlborg, Adrian K.
(fritak fra 27.10.08 og ut perioden)
Karlsen, Anita

(for Adrian K. Wahlborg fra 24.11.08 og ut perioden)
SV

Varamedlem

7650 VERDAL
SV

Varamedlem

7650 VERDAL
Marken, Lars Gunnar V

Varamedlem

7650 VERDAL
Borgen, Grete
(fra 24.11.08 og ut perioden)
SV Varamedlem 7650 VERDAL

Sundfær, Sverre

FRP

Varamedlem

7650 VERDAL

Karlsson, Kjell FRP Varamedlem 7650 VERDAL
Fortun, Knut

FRP

Varamedlem

7650 VERDAL

Abelsen, Tor-Petter

KRF

Varamedlem

7650 VERDAL