MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møte 11.06.02

 

Fraværende : Bjørn Iversen, Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum, Jostein Olav
Grande, Robert Eriksson og Arne Holan.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad, Tone Skrove Haugan, Tomas Hallem og Tor-Petter
Abelsen.
Til stede :

9 medlemmer

Dessuten møtte : Rådmannen

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0075/02 PS PLAN FOR ADMINSTRATIV ORGANISERING
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0075/02

PLAN FOR ADMINSTRATIV ORGANISERING

Behandling:

Thomas Hallem satte fram følgende forslag:

"

  1. Formannskapet er på nåværende tidspunkt tilfreds med planen for ny administrativ organisering.
  2. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med organisasjonsendringene og støtter rådmannens tidsplan for dette arbeidet."

Ordføreren satte fram forslag om følgende nytt pkt. 3:

"

  1. Vedtaket skal følge saken videre."

Ved votering ble de framsatte forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Formannskapet er på nåværende tidspunkt tilfreds med planen for ny administrativ organisering.
  2. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med organisasjonsendringene og støtter rådmannens tidsplan for dette arbeidet.
  3. Vedtaket skal følge saken videre.