MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 05.10.01

 

Fraværende : Thor Bertil Granum, Anne Grete Wold Olsen, Knut Tveita, Torill Elverum Leithe, Jostein Olav Grande og Trude Holm

Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Tomas Hallem

Til stede : 8 medlemmer

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 12.00 – 12.30.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0106/01 SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN
Klikk her for å se saksframlegget
0107/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0106/01

SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN

Behandling:

 

Det ble framlagt slik innstilling fra hovedutvalget for kultur-og oppvekst:

"1. Punkt 4 i innstillingen vedtas.

2. Øvrige punkter i tilrådinga utsettes. Rådmannen bes se nærmere på opprettelse av virksomhetsområder og ytterligere innsparinger innenfor SFO, barnehager og skoler."

På grunn av behandlingen i hovedutvalget satte ordføreren fram slikt vedtak:

"Saken utsettes til et senere møte."

Ved votering ble ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

 

Sak nr.: 0107/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

Behandling:

 

Ingen orienteringer ble gitt.