Driftskomiteen 2003-2007
Driftskomiteen 2007 - 2011
Medlemmer :
Torill Elverum leder (AP) - permisjon fra 24.11.2008
Trine Synnøve Hallem, leder (AP) - i Torill Elverums permisjonstid
Kjell Woll Sigurdsen, nestleder (AP)  - fritak fra 30.03.2009 og ut perioden
Tove Strand Trana (AP) - nestleder fra 30.03.2009 og ut perioden
Tove Strand Trana (AP)  - rykket opp fra medlem til nestleder fra 30.03.2009
Einar Asbjørn Tromsdal (AP) - medlem fra 30.03.2009 og ut perioden

Lennart Johansson (AP) - hadde permisjon fra 24.11.2008 - 30.04.2009

Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)
Marit Woll Skrove (SP) - fritak fra og med 25.02.2008 og ut perioden
Inga Berit Lein (SP) - fra og med 25.02.2008 og ut perioden (for Marit Voll Skrove)
Kjell Karlsson (FRP)
Anita Walseth (FRP)  - fritak fra og med 28.05.2008 og ut perioden
Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP) - fra og med 28.05.2008 og ut perioden (for Anita Walseth)
Anita Karlsen (SV)
   
Varamedlemmer :
Anita Dagrun Steinkjer (AP) - var fast medlem i  Lennart Johanssons permisjon 24.11.2008 - 30.04.2009
Einar Asbjørn Tromsdal (AP)  - inn som fast medlem for Tove Strand Trana fra 30.03.2009 og ut perioden
Torill Å. Iversen (AP)  (fritak fra 22.06.09 og ut perioden)
Bjarne Haugan (AP) - død sommer 2009
Ove Morten Haugan (fra 31.08.09 og ut perioden)
Brit L. Kverkild (AP) - var varamedlem i Lennart Johanssons pemisjon 24.11.2008 - 30.04.2009
Karin Rekve (SP) - fra og med 25.02.2008 og ut perioden (for Inga Berit Lein som gikk inn som fast medlem)
Olav Karmhus (SP)
Tor Ove Nesset (H)
Tor-Petter Abelsen (KRF)
Monica Sjømæling (FRP) - fra og med 28.05.2008 og ut perioden
(for Heidi N. S. Storstad som gikk inn som fast medlem)
Svein-Roar Lehn (FRP)
Eli Mette Finnanger (FRP)
Berit Musum (FRP)
Johannes Rosvold (V)
Håkon Lyngsmo (SV)
Maj Brit Slapgaard Larsen (V)