VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

08.09.2005

Tid:

10:45

Møte slutt:

11.15

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

Leder

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Elin Tuset

Medlem

NSF-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

SV-V

Ihna Waade

MEDL

UTD-V

Bjørn Holmli

MEDL

FAG-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Gro Røkke

Ihna Waade

UTD-V

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Trond Selseth

Fagsjef økonomi

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Saksnr

Innhold

PS 7/05

AKAN-retningslinjer i  Verdal kommune

Sakspapirer Vedlegg

PS 8/05

Orienteringer

 


 

PS 7/05 AKAN-retningslinjer i  Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune vedtas. Det forutsettes at AKAN-utvalget arbeider med strategier for å distribuere og informere om retningslinjene i alle virksomhetsområder/ISK-enheter.

 

 

PS 8/05 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.09.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om at det vil bli gjennomført en evaluering av ”Ny struktur” for Verdal kommune. Evalueringen vil bli gjennomført av firmaet Via Vassli.