MØTEPROTOKOLL

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

18.08.2005

Tid:

10:00

Møte slutt:

11.00

Til stede:

9 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

Leder

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Bjørn Holmli

Medlem

FAG-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Elin Tuset

MEDL

NSF-V

Ihna Waade

MEDL

UTD-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Thor Bertil Granum

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær

Saksnr

Innhold

PS 5/05

Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005        Sakspapirer    Vedlegg

PS 6/05

Orienteringer                                        Sakspapirer

 

PS 5/05 Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.08.2005

Behandling:

Ordføreren fremmet slikt forslag til administrasjonsutvalget:

Administrasjonsutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.

 

 

PS 6/05 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.08.2005

Behandling:

Rådmannen orienterte om:

Møtet ble lukket etter Kommunelovens § 31.3 .

Rådmannen orienterte om:

 

Rett utskrift attesteres:

 

Line Therese Ertsås

politisk sekretær