VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Spiserommet, 1. etasje, Verdal Rådhus

Dato:

21.01.2009

Tid:

14:00 – 15:30

Til stede:

8 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Svein Jørgen Svensson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Randi Segtnan

Kommunalsjef oppvekst


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
010/09
 
Orientering om status i skoleutbyggingssaken
Saksframlegg
   (PDF)

011/09
  

Orientering
  


 


 

 

PS 10/09 Orientering om status i skoleutbyggingssaken

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2009

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Kjartan Høstland og Håvard Holmen orienterte om ”Nye Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole".

 

Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, orienterte om prosessen i skoleutbyggingssaken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 11/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2009

BEHANDLING:
 

Ingen orienteringer.