VERDAL KOMMUNE

 Møteprotokoll  
 Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

16.09.2009

Tid:

09:00-12:15

Til stede:

9 representanter

 

  Møtet ble avsluttet med lunch ved Brød og Cirkus.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Tove Strand Trana

Nestleder

AP/SP

Heidi Nora Sagaard Storstad

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Inga Berit Lein

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

Inga Berit Lein

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Randi Segtnan

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

059/09

Godkjenning av møteprotokoll


060/09

Orienteringer
Saksframlegg
  (PDF)


061/09  
  

Andre saker
 


 


 

PS 59/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.09.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra Driftskomiteens møte 19. august godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra Driftskomiteens møte 19. august godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 60/09 Orienteringer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.09.2009

BEHANDLING:

 

Komiteen forflyttet seg til Kulturtjenesten, Tindved kulturhage, hvor det ble orientering av:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 61/09 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.09.2009

Behandling:

Ingen saker.