VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

08.02.2008

Tid:

12:00-13:00

Til stede:

5 representanter

 

 

Medlemmene var innkalt pr. telefon av leder. 

Anne Grete Valbekmo og Adrian K. Wahlborg var ikke kalt, da de hadde forfall til møtet 05.02.08.  Sverre Sundfær, som møtte som varaperson i møtet 05.02.08, var forsøkt kontaktet men lederen hadde ikke fått kontakt med han. Anne Segtnan var bortreist.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Marit Voll Skrove

Leder

AP/SP

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Elin Tuseth

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV/V

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Johannes Bremer

Virksomhetsleder PBOM

Hilde Røstad

Saksbehandler (ingeniør)


 

 

 

 

SAKLISTE

 

 

Saksnr

Innhold

PS 16/08

1721/21/18 - Stian Austad - flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2. Orientering om status pr. 08.02.08

 


 

PS 16/08 1721/21/18 - Stian Austad - flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2. Orientering om status pr. 08.02.08

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 08.02.2008

BEHANDLING:

Administrasjonen beklager at det ikke ble gitt informasjon i møtet om at det foreslåtte vedtak burde ha med et tilleggspunkt om oppsettende virkning.

Administrasjonen vil gjøre hva som er mulig framover for å sikre at også alternative forslag til vedtak blir holdbare.

 

Fra politisk side vil det bli gjort hva som er mulig for at forslag som ønskes fremmet i møte, kan bli kvalitetssikret før vedtak fattes.

 

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Saken tas til etterretning.