VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Møterom 1. etasje til venstre innom matsalen, Steinkjer kurssenter (Sannan)

Dato:

04.09.2008

Tid:

08:30 -  09:30

 
Dokumenter utdelt i møte:

  1. KS – Invitasjon til konferanse 14. og 15. oktober – kvalitet i skolen.

  2. Midt-Norsk Oljeavis nr. 3 – august 2008.

  3. Tallgrunnlag til økonomiplanseminar.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Sundfær

Knut Snorre Sandnes

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:  
Utvalgssaksnr Sakstittel
117/08
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


118/08
 
Coop Inn-Trøndelag: Søknad om fritak for kravet om stedfortreder ved filialene Leksdal og Inndal
Saksframlegg
   (PDF)

119/08
  

Orientering
  


 

 

PS 117/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 21. august 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 21. august 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 118/08 Coop Inn-Trøndelag: Søknad om fritak for kravet om stedfortreder ved filialene Leksdal og Innndal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Søknad om fritak fra kravet om stedfortreder for salgsbevilling ved filialene Inndal og Leksdal avslås.

 

Begrunnelse:

Ordningen med stedfortreder kan for Coop sitt tilfelle organiseres slik at alle filialene kan ha både styrer og stedfortreder (se vurdering).

 

 


 

 

PS 119/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2008

BEHANDLING:
 

Rådmann og kontroller orienterte om:

Økonomiplanseminar for formannskapet oppdelt i 2. I dag legges fram de siste tallene, ordningen med moms, lønnsoppgjør osv. Et bearbeidet tallgrunnlag fra tidligere forslag til økonomiplan.

Kontroller gjennomgikk tallmaterialet grundig og delte ut dokument som grunnlag for seminaret 18. september.