VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll
Word

 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

"Merket", 2. etasje hotellet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Dato:

21.07.2008

Tid:

18:00 – 19:00

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

Kjell Karlsson

Jan Arve Solvang

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Selseth

Kontroller


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (word)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
101/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


102/08
 
Skoleutbygging Verdalsøra. Godkjenning av avtale om kjøp/erverv av eiendom
Saksframlegg
   (word

103/08
  

Orientering
  


 


 

PS 101/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.07.2008

Forslag i møte:

Bjørn Iversen satte fram følgende forslag:

Møteprotokollen fra møtet i Verdal formannskapet den 25. juni 2008 godkjennes.

 

Avstemning:

Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokollen fra møtet i Verdal formannskapet den 25. juni 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 102/08 Skoleutbygging Verdalsøra. Godkjenning av avtale om kjøp/erverv av eiendom.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.07.2008

Forslag i møte:

Ingen forslag i møtet.

 

Avstemning:

Det ble votert punktvis.

Ptk.1 og ptk. 2 ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal formannskap godkjenner framforhandlet avtale datert 02.07.08, mellom Verdal kommune og Eva Gun Tromsdal/Svein Snekkvik om kjøp av eiendommen gnr. 18, bnr. 1117”, i forbindelse med skoleutbygging Verdalsøra.

2.      Administrasjonen bes foreta de regnskapsmessige og praktiske tiltak saken tilsier.

 

 

 

 

 

PS 103/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.07.2008

Bjørn Iversen orienterte om følgende:

Kommunen mottar besøk fra sine vennskapskommuner i Sverige og Finland. De vil være her i perioden 21. til 25. juli.

Det er lagt opp til et variert program i forbindelse med besøket.