VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal valgstyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

17.09.2007

Tid:

15:00 – 15.40

Til stede:

9 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Leder

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Trine Hallem

Lennart Johansson

UAV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Valgstyrets sekretær

Trond Selseth

Telleleder

Ove Haugrud

Telleleder

Magne Okkenhaug

Telleleder


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

10/07

Godkjenning av møteprotokoll
 


11/07

Elektronisk opptelling - ad. anmodning om kontroll med registrering av rettinger
Saksframlegg
 
Vedlegg: (PDF)

E-post og pressemelding fra Kommunal- og Regionaldepartementet datert 14.09.07.

Brev datert 14.09.07 og 16.07.07 fra EDB Business Partner.


 


PS 10/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 17.09.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 10.09.07 godkjennes”.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte den 11.09.07 godkjennes.

 

 

PS 11/07 Elektronisk opptelling - ad. anmodning om kontroll med registrering av rettinger

Rådmannen foreslår at:
Valgstyret er tilfreds med de utprøvinger av EDB-systemet for valg som ble gjort i forkant av valget og de rutiner som ble lagt for opptellingen av stemmer. Valgstyret er på denne bakgrunn trygge på at vi har et korrekt valgresultat i Verdal kommune.

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 17.09.2007

BEHANDLING:

Valgstyrets sekretær og telleledere ga en grundig gjennomgang av det arbeidet som er gjort i forkant og etterkant av valget i forbindelse med elektronisk opptelling av stemmesedler.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Valgstyret er tilfreds med de utprøvinger av EDB-systemet for valg som ble gjort i forkant av valget og de rutiner som ble lagt for opptellingen av stemmer. Valgstyret er på denne bakgrunn trygge på at vi har et korrekt valgresultat i Verdal kommune.