VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal valgstyre

Møtested:

Rådmannens kontor, Verdal Rådhus

Dato:

10.09.2007

Tid:

23:00 – 23:15

Til stede:

10 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Svein Svensson

Medlem

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

Bjarne Haugan

Svein Svensson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

Svein Arne Flyum

Valgmedarbeider

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

9/07

Godkjenning av valgstyrets møtebok 2007
Saksframlegg


 


PS 9/07 Godkjenning av valgstyrets møtebok 2007

Rådmannen foreslår at :

Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007.

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.09.2007

BEHANDLING:

Følgende stemmegivninger/sedler ble lagt fram til vurdering og behandling:

Forhåndsstemmegivning:
1 forhåndstemmegivning mottatt mandag 10.9. – stemt på valgtinget – forkastes etter valglovens § 10.1.f.

Fra særskilt omslag:
2 stemmegivninger – ikke manntallsført i kommunen, forkastes etter valglovens § 10.2.a.

 

Forhåndsstemmer:

Kommunestyret:
1 konvolutt med stemmeseddel for parti som ikke stiller liste ved kommunestyrevalget, forkastes etter valglovens § 10.3.d.
1 konvolutt med 2 stemmesedler til forskjellige lister, forkastes etter valglovens § 10.3.c
4 konvolutter med 1 blank stemme i hver, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Fylkestinget:
8 konvolutter med 1 blank stemme i hver, forkastes etter valglovens § 10.3.c.
1 konvolutt med 2 stemmesedler til forskjellige lister, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

 

Valgting:

Kommunestyret:
8 stemmesedler uten stempel, forkastes etter valglovens § 10.3.a.
45 blanke stemmesedler, forkastes etter valglovens § 10.3.c

Fylkestinget:
4 stemmesedler uten stempel, forkastes etter valglovens § 10.3.a.
63 blanke stemmesedler, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

 

Forhåndsstemmer for sent innkommet (mandag + 20 lagt til side):

Kommunestyret:
1 stemmeseddel for ukjent liste, forkastes etter valglovens § 10.3.d.

Fylkestinget:
1 blank stemmeseddel, forkastes etter valglovens § 10.3.c.
1 stemmeseddel for ukjent liste, forkastes etter valglovens § 10.3.d.

 

Stemmesedler fra ”særskilt omslag”:

Fylkestinget:
1 blank stemmeseddel, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Ved votering ble framlagte ”lagt til side” forkastet etter ovenstående og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007.