VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal valgstyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.06.2007

Tid:

10:30 – 10.35.

Til stede:

10 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Leder

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjell Stiklestad

Trude Holm

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Lennart Johansson

UAV

Bjarne Haugan

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

007/07 
  


Godkjenning av møteprotokoll
  


008/07
  


Forhåndsstemmegivning
Saksframlegg   (PDF) 


 

 

PS 7/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 24.05.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 24.05.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 8/07 Forhåndsstemmegivning

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.   Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007 foregår i tidsrommet fredag 10. august – fredag 7. september på følgende møte:

-         Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 14.30. Dersom kontoret er åpent og betjent av personer som kan motta forhåndsstemmer før kl. 09.00 og etter kl. 14.30, kan disse motta forhåndsstemmer også da.

-         Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 23. august, 30. august og 6. september.

-         Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: lørdag 18. august og 1. september.
 

2.   Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:

  • Vuku Bo- og Helsetun

  • Verdal Bo- og Helsetun

  • Ørmelen Bo- og Helsetun

  • Innherred Bo- og Aktivitetssenter i Leklemsåsen

  • Verdal Fengsel

  • Stekke omsorgs- og avlastningsboliger

  • Verdal videregående skole.
     

3.   For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.