VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal valgstyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

24.05.2007

Tid:

10:00 – 10.25

Til stede:

9 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

005/07 
  


Godkjenning av møteprotokoll
  


006/07
  
  
  
  
  


Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2007
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)
8 listeforslag
Avtrykk av brev som er utsendt til kandidat som er oppført på listeforslag


 


PS 5/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 24.05.2007

BEHANDLING:

Valgstyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 10. mai godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 10. mai godkjennes.

 

 

 

 

PS 6/07 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2007

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 24.05.2007

BEHANDLING:

Valgstyrets sekretær orienterte om saken og bekreftet at det var innlevert erklæring fra Liv Røstad om at hun ønsker å stå på Høyres liste ved kommunevalget og legeattest fra kandidat nr. 2, Kristin Selnes, på SV liste. Det ble også orientert om bekreftelse som har kommet på kandidat nr. 6 på Demokratenes liste, Hilmar Skoknes.

Det ble votert enkeltvis på hver enkelt fritakssøknad med følgende resultat:

 • Kandidat nr. 36 på Høyres liste – tilrådinga enstemmig vedtatt.

 • Kandidat nr. 15 på Fremskrittspartiets liste – tilrådinga enstemmig vedtatt.

 • Kandidat nr. 2 på Sosialistisk Venstreparti liste – tilrådinga enstemmig vedtatt.

 • Kandidat nr. 4 på Sosialistisk Venstrepartis liste – tilrådinga enstemmig vedtatt.

 • Kandidat nr. 3 på Sosialistisk Venstrepartis liste – tilrådinga enstemmig vedtatt.

 • Kandidat nr. 6 på Sosialistisk Venstrepartis liste:

  AP v/ Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:
  ”Søknad om fritak innvilges.”

  Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra AP, der forslaget ble enstemmig vedtatt.
   

 • Kandidat nr. 6 på Demokratenes liste – tilrådinga enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over punkt 1 i rådmannens tilråding til vedtak med vedtatt endringer der tilrådinga med endringer ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over punkt 2 i rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Innkomne listeforslag fra nedenstående partier med endringer som er nevnt under vurdering og vedtatt forslag godkjennes som offisielle valglister ved Kommunestyrevalget 2007 i Verdal kommune:

 • Det norske Arbeiderparti

 • Senterpartiet

 • Fremskrittspartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Høyre

 • Venstre

 • Kristelig Folkeparti

 • Demokratene

 1. Valgstyrets leder gis fullmakt til å godkjenne eventuelle nye kandidatnavn dersom partiene ikke har dette klart til valgstyrets møte.