VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal valgstyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

10.05.2007

Tid:

10:00 – 10.10

Til stede:

10 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

LEDER

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Bjørn Iversen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Line Therese Ertsås

Konsulent


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

003/07 
  


Godkjenning av møteprotokoll
  


004/07
 


Oppnevning av stemmestyrer - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007
Saksframlegg   PDF) 


 

PS 3/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 15.03.07 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 15.03.07 godkjennes

 

 

 

 

PS 4/07 Oppnevning av stemmestyrer - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.05.2007

BEHANDLING:

Det ble først votert over pkt A der det ble votert over hver stemmekrets samlet og leder og nestleder særskilt og alle ble enstemmig valgt.

Det ble deretter votert over pkt. B som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens Kommunestyre – og Fylkestingsvalg:

 

  1.       Sjøbygda stemmekrets

            Leder                         : Arne Holan

            Nestleder                   : Else Myhr

            Øvrige medlemmer  :     Torvald Okkenhaug
                                                 Anne Sissel Tiller
                                                 Tor Bjørgvik
                                                 Øystein Redving
                                                 Randi Lykke

            Varamedlemmer       :    Idar Lyngstad
                                                 Inger H. Jermstad Helmo

 

  2.       Øra stemmekrets

            Leder                         : Trude Holm

            Nestleder                   : Stig Arild Myhre

            Øvrige medlemmer  :    Leiv Håskoll
                                               Anne Grete Wold Olsen
                                               Anne Grethe Braarud
                                               Tor-Petter Abelsen
                                               Bjørg Aarnes Ressem
                                               Hege Terese Nygård
                                               Knut Gunnar Brenne
                                               Elin Wist Holmen

            Varamedlemmer       :   Stein Ivar Kjesbu
                                                Katrine Bruvold
                                                Unni Julnes
 

  3.       Ørmelen stemmekrets

            Leder                         : Ola A. Sagvold

            Nestleder                   : Jon Sellæg

            Øvrige medlemmer  :   Marn Storhaug
                                               Knut Wass
                                               Karen Olsen
                                               Anders Ellewsen Juberg
                                               Odd Sandstad
                                               Eldbjørg Lyngstad
                                               Ann Kristin Sagvold Krogstad

            Varamedlemmer       :   Jonny Slettedal
                                               Birgit Marta Rennemo
                                               Torill Haugmark

                                                

4.         Stiklestad stemmekrets

            Leder                         : Håkon Lyngsmo

            Nestleder                   : Ole Landsem          

            Øvrige medlemmer  :    Arne Hallem
                                               Kristin Hildrum      
                                               Inger Skjerve Bjartnes
                                               Erna Myhre
                                               Johan Hofstad

            Varameldemmer       :   Joar Harry Aksnes
                                                Sigrid Annbjørg Breivik
                                                Ingrid Følstad

 

  5.       Volhaugen stemmekrets

            Leder                         : Morten Baglo

            Nestleder                   : Bård Skjørholm

            Øvrige medlemmer  :   Inge Bakkenget
                                               Oddrun Arnfrid Lerfald
                                               Inger Grethe H. Minsås

            Varamedlemmer       :   Einar Lund
                                               Berit Gustad Nessø

 

  6.       Leksdal stemmekrets

            Leder                         : Lise Tiller

            Nestleder                   : Torhild Langåssve

            Øvrige medlemmer  :   Ruth Hynne
                                               Hallgeir Stornes
                                               Marit Voll Skrove
                                               Knut Aksnes
                                               Ola Anders Skrove

            Varameldmmer         :   Bente Iren Holmvik
                                                 Kjell Stiklestad
 
 

  7.       Ness stemmekrets

            Leder                         : Rolf Barli

            Nestleder                   : Kari Sundby

            Øvrige medlemmer  :   Vigdis Sundby
                                               Sissel Myhre Grindheim
                                               Odd Arnfinn Pedersen
                                               Kjetil Bakkan

            Varamedlemmer       :   Stein Tore Nordtømme
                                                Rita Helene Eriksson        

   

  8.       Leirådal stemmekrets

            Leder                         : Ingegerd Sivertsen

            Nestleder                   : Bjørn Steinsli

            Øvrige medlemmer  :   Vigdis Grindberg
                                               Thor Bertil Granum

            Varamedlemmer       :   Rolf Tømmerås
                                               Oddhild Fikse

 

  9.       Vuku stemmekrets

            Leder                         : Rolf Rotmo

            Nestleder                   : Toril Hjelde

            Øvrige medlemmer  :    Odd Eklo
                                               Synnøve Haugnes
                                               Frode Sandvik
                                               Kirsten Kulstad Johnson

            Varamedlemmer       :   Kjetil Arnstein Dillan
                                                Ingvor Ørdal

 

10.      Ulvilla stemmekrets

            Leder                         : Ingebjørg Gomo

            Nestleder                   : Pål Holmli

            Øvrige medlemmer  :    Inger Lise Bragstad
                                               Per Arne Green

            Varamedlemer          :   Arnstein Indahl
                                               Guri Holmli

 

11.      Helgådal stemmekrets

            Leder                         : Brit Fredriksen

            Nestleder                   : Ivar Nonset

            Øvrige medlemmer  :   Brit Ness
                                               Kjell Ottermo
                                               Målfrid Garli
                                               Arve Haldorsen

            Varamedlemmer       :   Magnus Julnes
                                               Grethe Lillian Lustad
                                               Brynjar Aksnes

 

12.      Inndal stemmekrets

            Leder                         : Emma Svensson     

            Nestleder                   : Mette Karlgård

            Øvrige medlemmer  :   Odd Erik Årstadvold
                                               Arvid Woll
                                               Karin Rekve

            Varamedlemmer       :   Liv Dahle
                                               Sturla Østgård

13.      Vinne stemmekrets

            Leder                         : Knut Tveita

            Nestleder                   : Karl Buan

            Øvrige medlemmer  :    Torill Elverum
                                               Andreas Røstad
                                               Turid Nordli
                                               Haldis Nielsen
                                               Inger Marie Skreden Valstad
                                               Einar Olav Larsen

            Varamedlemmer       :   Hans Ludvig Selvig
                                                Rita Svarva Ness
                                                Arne Olav Matberg

 

B. Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.