VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Fjernmøte (brev)

Dato:

26.10.2007

Tid:

   

 

SaklisteTil behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
024/07
    
 
Bjørn Iver Eng - søknad om motorferdsel i utmark - barmarkskjøring gravemaskin-innlegg av strøm til hytte
Saksframlegg   (pdf)

025/07 Søknad om kjøring på barmark, Gisle Andreas Green
Saksframlegg   (pdf)

 

PS 24/07 Bjørn Iver Eng - søknad om motorferdsel i utmark - barmarkskjøring gravemaskin-innlegg av strøm til hytte

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 26.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det gis tillatelse til en tur/retur knyttet til formålet i løpet av november 2007. Tillatelsen gis til minigraver med belter. Dersom kabel mv ikke kan transporteres med gravemaskinen kan annet kjøretøy også benyttes i tillegg, men det bør legges vekt på å unngå dette dersom det er praktisk mulig.

 

 

PS 25/07 Søknad om kjøring på barmark, Gisle Andreas Green

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 26.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Søknaden innvilges for inntil 5 turer i 2007.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.