VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF  

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

29.03.2007

Tid:

11:45-13:15

Til stede:

9 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV

Torill Elverum

Svein Jørgen Svensson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Inger Storstad

Sekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
028/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


029/07 
  
   
   
    

Arbeidsmøte 29. mars 2007
Saksframlegg
  (PDF)

 
Vedlegg: (PDF)
ISK 2 - innspill til Innherred samkommune


030/07
 

Orientering
 

 


PS 28/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.03.2007

 

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 15.03.07 godkjennes.

 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 15.03.07 godkjennes.

 

 

 

PS 29/07 Arbeidsmøte 29. mars 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.03.2007

Behandling:

Tema: Samkommunen etter forsøksperioden – kalt ISK2.

Oppsummering:

Går for 4 nye år. Sterkt håp om at samkommunen kan lovfestes etter neste 4-årsperiode.

Bygge videre på ”alternativs”-strategien:

  • Bygge ut kompetanse-elementer (piloter, samarbeidsprosjekter).

  • Vektlegge det demokratiske styringsaspektet og samkommunestyrets rolle.

  • Felles overordnet kommuneplan.

  • Forsterket næringssamarbeid.

  • Friluftsforvaltning/viltforvaltning (jfr. notat fra naturforvaltningavd.).

  • Regional posisjonering. Offensiv strategi.

  • Offensiv felles NAV-strategi.

  • Tydeligere formidlingsstrategi for samkommunemodellen.

  • Avventende holdning til å legge inn nye hele tjenesteområder.

 

Konklusjon:

”Uvanlig” samkjøring i formannskapet – entydige signaler - fornøyd med dagens ISK. Kritisk til at Verdal kommune må ”finne på” nye elementer i søknaden utelukkende for å tilfredsstille departementet.

 

 

 

PS 30/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.03.2007

Behandling:

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31, pkt. 3, for orienteringer av forretningsmessig art.