VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

27.09.2007

Tid:

10:10 – 10:50

Til stede:

12 av 13 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Gro Røkke

Medlem

UTD-V

Lise Heggdal

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

Leder

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Siv Engelin

Medlem

NSF-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Bjørn Iversen

AP/SP

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

Morten E. Haga

Terje Aksnes

FAG-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Saksnr Innhold
011/07 
  
Godkjenning av møteprotokoll
 

012/07
  
Samordning av statlig og kommunal personalpolitikk partnerskapet NAV Verdal - felles personalpolitikk
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)
Samordning av statlig og kommunal personalpolitikk partnerskapet NAV Verdal - felles personalpolitikk

013/07
 
Orienteringer
 

 


PS 11/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 27.09.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 28.06.07 godkjennes”.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte den 28.06.07 godkjennes.

 


   

PS 12/07 Samordning av statlig og kommunal personalpolitikk partnerskapet NAV Verdal - felles personalpolitikk

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 27.09.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken.

  • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

  • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Dokumentet ”Utfordringer for personalpolitikken” vedtas som Personalpolitisk handlingsplan for partnerskapet NAV Verdal
  2. Rådmannen får fullmakt etter samhandling og drøftinger med berørte tillitsvalgte, til å justere handlingsplanen dersom det blir mindre justeringer i formuleringene når handlingsplanen også gjøres gjeldende for partnerskapet NAV Levanger.

 

 

 

PS 13/07 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 27.09.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

- Seniorpolitikk. Jobber med saken. Håper å få det på plass snarest mulig.