VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

10.05.2007

Tid:

10:10 – 10:35.

Til stede:

12 representanter.

 

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

Gro Røkke

Medlem

UTD-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

MEDL

AP/SP

Elin Tuset

MEDL

NSF-V

Bjørn Holmli

MEDL

FAG-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Bjørn Iversen

AP/SP

Lise Heggdal

Bjørn Holmli

FAG-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

 


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Saksnr Innhold
004/07 
  

Godkjenning av møteprotokoll
 

005/07
  
  
  
   
  
   
  

Regnskap og årsrapport 2006
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)
Årsrapport 2006
Regnskap 2006
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 05/07, Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2006
006/07
 
Orienteringer
 

 

 

PS 4/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 29.03.07 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 29.03.07 godkjennes.

 

 

   

PS 5/07 Regnskap og årsrapport 2006

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.05.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken og kontroller Trond Selseth svarte på spørsmål.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag med følgende resultat:

  • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

  • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

UTTALELSE:

  1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.

  2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

 

 

 


PS 6/07 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

- Oppfordrer hele administrasjonsutvalget og andre i organisasjonen til å gå nattravn 16. mai. De som er interessert tar kontakt med Helge Olafsen.