VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

29.03.2007

Tid:

10:00-11:15

Til stede:

12 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Elin Tuset

Medlem

NSF-V

Bjørn Holmli

Medlem

FAG-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

UAV

Berit Musum

MEDL

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

MEDL

AP/SP

Gro Røkke

MEDL

UTD-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV-V

Torill Elverum

Svein Jørgen Svensson

AP/SP

Bjørn Engelin

Gro Røkke

UTD-V

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Inger Storstad

Sekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Saksnr Innhold
001/07 
  

Godkjenning av møteprotokoll
 

002/07
  
  
  
  

Orientering om prosjektet "Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering"
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)
Prosjektplan 06/07

003/07
 
Orienteringer
 

 

 


PS 1/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 29.03.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 23.11.06 godkjennes.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 23.11.06 godkjennes.

 

 

 

 

PS 2/07 Orientering om prosjektet "Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering"

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 29.03.2007

BEHANDLING:

Prosjektleder Toril Leirset og Tove Håpnes, forsker ved SINTEF, orienterte innledningsvis om prosjektet.  Etterpå ble det åpnet for spørsmål og kommentarer.
 

Oppsummering i stikkordsform:

 Utfordringsbildet fra prosjektleder:

 • Takket for ”trua og håpet” – tar med mye av det positive tilbake.
 • Godt å kunne videreformidle det positive fra miljøet i Verdal – både det politiske og fra fagforeningene.
 • Prosjektet har tatt mål av seg til å utfordre innvandringspolitikken i Verdal, kanskje også utfordre hovedtariffavtalen?
 • Positiv diskriminering – ikke enkelt. 
 • Arbeidslivskunnskap – prøver å reparere/preparere innvandrerne slik at de er mest mulig skodd når de skal ut i arbeidslivet.
 • Kompetansekrav? – ja, men mange har en drøss med realkompetanse.
 • Lærling? Ja for noen, de yngste, men ikke for de som har et aktivt arbeidsliv bak seg.
 • Enmannsbedrift – ja mange begynner der.
 • Småbedrifter – har det på lista – tar med signalene.
 • Nasjonale konferansen til høsten – to dagers konferanse pålagt av departementet .
  25. og 26 oktober på Stiklestad. Prosjektet har spredd seg som ild i tørt gras!  Alle som er spurt om å komme for å holde innlegg har sagt ja (alt fra NHO, LO, departementet m.fl.)
 • Kjenner godt på det positive fra politisk hold i dag!

 

Formannskapets signaler:

 • Vi holder på på høgt nivå.
 • Må kanskje pirke borti avtaler.
 • Verdal kommune ønsker en mer aktiv rolle i tiden som kommer.
 • Få fram et notat som sier noe om handlingsrommet til kommunen - hvordan det er – hva begrenser oss i avtaleverket for komme videre. Må ta den diskusjonen!
 • Vil vi det sterkt nok er det ofte man får det til. Det kan bli den nasjonale læringa av det vi gjør.
 • Det at vi har tilgang på så stor kompetanse – det at vi har vilje i formannskap og administrasjonsutvalg for å gjøre krafttak for inkludering.  Ha som mål at vi 25. og 26. oktober har noe vi kan presentere som banebrytende. Der ligger lista!

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 3/07 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 29.03.2007

BEHANDLING:

 

Orientering v/rådmannen:

·        Regnskap og årsrapport 2006.

Regnskap 2006 og Årsrapport 2006 er utsendt og skal opp til behandling etter påske.

·        Kontakt mellom rådmann og fagforeningene.
Prøver å legge om kontakten mellom rådmann og fagforeningene. Blir større forum.
Gjennomføres fra april måned.