VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.09.2006

Tid:

18:00 – 18.55

Til stede:

31 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Møteprotokoll fra møte 28.08.06.

  2. Info fra KS ad. registre over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser.

  3. Faktaark fra KS. Hva skjer i grunnskolen?

  4. Invitasjon til temadag om Universell utforming.

  5. Alternativt forslag til økonomiplan 2007-2010 fra FRP. (Til møte mandag 2.10.06)

 

Faste Medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAVHENGIG

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Katrine Bruvold

Medlem

SV

Torill Elverum

Medlem

AP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP

Bjarne Haugan

Medlem

AP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP

Lennart Johansson

Medlem

UAVHENGIG

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP

Berit Musum

Medlem

FRP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP

Marit Voll Skrove

Medlem

SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Bjørn Aarstad

Medlem

AP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP

 

Faste Medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP

Ragni Elisabeth Bye

Medlem

AP

Kåre Norum

Medlem

H

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Robert Eriksson

Medlem

FRP

John Hermann

Medlem

FRP

Nils Georg Leirset

Medlem

V

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Ragni Elisabeth Bye

AP

Torill Åbotnes Iversen

Sverre Bugge Midthjell

AP

Berit Gustad Nessø

Svein Jørgen Svensson

AP

Rolf Rotmo

Knut Henrik Tveita

AP

Jan Arne Solvang

Odd Helge Weisæth

FRP

Karin Irene Rekve

Kjell Stiklestad

SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
72/06 
  
  
  
  
  
    
  
  

NAV- pilot - Avtale mellom NAV Nord-Trøndelag og Verdal kommune
Saksframlegg
   (DOC)
   

Vedlegg:
Sluttrapport Forprosjekt "NAV - hva ønskes å legge inn fra kommunens  side".    (TIF)
Prosjektansvarliges (PAs) kommentarer til sluttrapport   (TIF)
Formannskapssak 48/06. Forhandlinger mellom Verdal kommune og NAV-interim.   (TIF)
Rammeavtale mellom KS og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet   (TIF)
Forslag til lokal samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag og Verdal kommune
   (TIF)


73/06  
   
  
  
  

ISK – Oppgaver  - Endring av forskriften
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Justert forslag til vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid (ISK)    (DOC)


74/06
 

Orientering 
 

 

 

 

PS 72/06 NAV- pilot - Avtale mellom NAV Nord-Trøndelag og Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Lokal samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag og Verdal kommune om etablering og drift av NAV Verdal, datert 12.09.06, godkjennes.

 

 

 

PS 73/06 ISK – Oppgaver  - Endring av forskriften

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Under henvisning til Samkommunestyrets vedtak i sak 032/06 vedtas vedlagte justerte forslag til vedtekter (forskrift) om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner.

 

 

 

PS 74/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

-         Trafikksikkerhetsutvalget invitert til Verdal 4. oktober. 3 saker spilt inn fra ordfører; veiføring Stiklestad, riksveg 759 gangvei Valum – Hallem og Havnevegen. Trafikksikkerhetsutvalget skal bli med på befaring.

-         Arealproblematikken Verdal (sentrum og næring).