VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF  

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Konferansesal, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Dato:

11.12.2006

Tid:

11:00 – 11.10.

Til stede:

9 representanter.
Svein Svensson og Trude Holm fratrådte som inhabil i sak nr. 123/06.
Er styremedlemmer i Kinogården AS.
Til stede: 7 medlemmer.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

MEDL

AP/SP

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Brit Fredriksen

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer PDF


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
123/06 
  

Økning av pant i Kinogården
Saksframlegg
  (PDF) 


124/06
 

Orientering
 


 

PS 123/06 Økning av pant i Kinogården

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.12.2006

BEHANDLING:

Svein Svensson og Trude Holm fratrådte som inhabil. Er styremedlemmer i Kinogården AS.
Til stede: 7 medlemmer.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Verdal kommunestyre samtykker i at Sparebank1 Midt-Norge øker sin pant i Kinogården fra 18 mill. kr. til 20 mill. kr.

 

 

 

PS 124/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.12.2006

BEHANDLING:

Forslag til organisering av debatten i budsjettsaken i kommunestyrets møte.

Formannskapet ga sin tilslutning til dette forslaget. Avstemming vil bli tatt opp i kommunestyret.