VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll
(denne er komplett, protokollen nedenfor er svært manglefull pga. et dataproblem - protokollen kommer fullstendig etter hvert)

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

13.09.2006

Tid:

09:00

Til stede:

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0039/06
  
   

Komplettering av kommunaltekniske anlegg i boligfeltene Forbregd/Lein og Trones - Finansiering
Saksframlegg
   (DOC)


0040/06  
  
  

Avtale mellom Statens Vegvesen og Verdal kommune - Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan-Vinne
Saksframlegg
   (DOC)


0041/06
 
 
 
    

Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune   (DOC)


0042/06
  
  
  
  
  
  

Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Administrativ organisasjonplan for Verdal kommune   (TIF)
Høringsuttalelser - administrativ organisasjonplan Verdal kommune   (TIF)
Organisasjon - rapport fra forprosjekt   (DOC)


0043/06
 

Sykefraværsutviklingen første halvår 2006
Saksframlegg
   (DOC)


0044/06
  
  
  
  
  
  
  

Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008   (DOC)
Program for innføring av metodene Mange Intelligenser, Læringsstiler, Læringsstrategier   (DOC)
Høringsuttalelser   (DOC)


0045/06
  
  
  
  
  

Strategisk plan for kompetanseutvikling
Saksframlegg
   (DOC)
  
Vedlegg:
Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune   (DOC)
Høringsuttalelser   (DOC)


0046/06
 

Andre saker
Saksframlegg
   (DOC)