Gå til Innherred samkommunes hovedside Verdal kommune

10.09.2009

Trine Synnøve Hallem

verdal

verv Verdal kommunestyre
AP medlem
Plan- og utviklingskomiteen, nestleder
Samkommunestyre, medlem
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, leder
Styret Innherred Boligbyggelag, varamedlem
kontorsted
telefon  
mobiltelefon 48 02 28 87 
e-post trine.synnove.hallem@verdal.kommune.no
adresse Verdal
merknad

 historikk

Verdal kommunestyre 2003-2007, 
SV 2003 - mai 06, 
uavhengig medlem mai 06-15.10.2007
Verdal formannskap 2003-2007,
varamedlem, som ovenfor
Plan- og utviklingskomiteen 2003-2007, medlem, som ovenfor
Samkommunestyre
varamedlem 2003-2007

Trine Synnøve Hallem - klikk for større bilde